uyarlik

  1. 5

    uyarlık nedir ?

    Uygun olma durumu, uygunluk
Üst