uyarlamak

  1. 5

    uyarlamak nedir ?

    Birbirine herhangi bir bakımdan uyar duruma getirmek, intibak ettirmek Edebî eserleri, sinema, tiyatro, radyo ve televizyonun teknik imkânlarına uygun duruma getirmek, adapte etmek Bir yabancı eseri, kişi ve yer adlarını değiştirerek yerli bir eser durumuna getirmek, adapte etmek
Üst