uyarlama

  1. 5

    uyarlama nedir ?

    Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama Uyarlamak işi, adaptasyon Uyarlanmış, adapte
Üst