uyarilmak

  1. 5

    uyarılmak nedir ?

    Uyarmak işine konu olmak Uyandırılmak
Üst