uyarici

  1. 5

    uyarıcı nedir ?

    Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
Üst