uyaran

  1. 5

    uyaran nedir ?

    Uyarma işini yapan kimse veya şey, münebbih Bir uyarım, bir tepki yaratan herhangi bir güç, uyarıcı Organizmada uyarım yaratan, uyarıcı
Üst