uyanis

  1. 5

    uyanış nedir ?

    Uyanmak durumu veya biçimi Uyanma, intibah Avrupa'da (özellikle italya'da) XV. yüzyılda başlayan genel sosyoloji ve felsefe öğretileri bütünü, Rönesans Bilgisizlikten kurtulma durumu
Üst