uyaksiz

  1. 5

    uyaksız nedir ?

    Uyağı olmayan, kafiyesiz
Üst