uyakli

  1. 5

    uyaklı nedir ?

    Uyağı olan, kafiyeli
Üst