utcu

  1. 5

    utçu nedir ?

    Ut yapan veya satan kimse Ut çalan kimse, udî
Üst