utandirma

  1. 5

    utandırma nedir ?

    Utandırmak işi
Üst