usturmaca

  1. 5

    usturmaça nedir ?

    Her tür deniz aracının rıhtım, iskele gibi yerlere yanaşmaları sırasında olabilecek çarpmaları önleyici nitelikte halat, ağaç, lâstik, plâstik gibi esnek malzemeden yapılmış, sabit veya taşınabilir yastık
Üst