ustalik

  1. 5

    ustalık nedir ?

    Usta olma durumu Beceriklilik, el uzluğu, maharet
Üst