ussallik

  1. 5

    ussallık nedir ?

    Akla dayalı olanın niteliği, rasyonalite Bir amaca en etkin biçimde ulaştıracak araçları kullanmayı gerektiren tutum
Üst