ussallastirma

  1. 5

    ussallaştırma nedir ?

    Herhangi bir işi veya davranışı akla uygun kılma, rasyonalizasyon
Üst