uslu

 1. 5

  uslu uslu nedir ?

  Uslu bir biçimde, uslu olarak
 2. 5

  uslu akıllı nedir ?

  Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
 3. 5

  uslu durmak (veya oturmak) nedir ?

  yaramazlık etmemek
 4. 5

  uslu nedir ?

  Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı (hayvan için) Uysal Akıllı, zeki
Üst