uslamlamak

  1. 5

    uslamlamak nedir ?

    bk. Usa vurmak
Üst