usanclik

  1. 5

    usançlık getirmek nedir ?

    iyice bıkmak, tamamen usanmak
  2. 5

    usançlık nedir ?

    Usanma durumunda olma, bıkma
Üst