usaklik

  1. 5

    uşaklık etmek nedir ?

    bir kimseye hizmet veya kulluk etmek kendi çıkarı için yasal veya ahlâkî bile olmasa başkasının her dediğini yapmak zorunda olmak
  2. 5

    uşaklık nedir ?

    Uşak olma durumu Birinin, kendi öz saygısı pahasına başkasına yaptığı hizmet
Üst