usa

  1. 5

    usa vurmak nedir ?

    Bir konuyu zihinde iyice düşünüp inceleyerek karar vermek, muhakeme etmek
  2. 5

    usa vurma nedir ?

    Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme Bilinen veya doğru olarak kabul edilen belirli önermelerden başka önermeler çıkarma, uslamlama, muhakeme
Üst