urkuntu

  1. 5

    ürküntü vermek nedir ?

    ürkütmek
  2. 5

    ürküntü nedir ?

    Ürkme duygusu, tevahhuş
Üst