urkunc

  1. 5

    ürkünç nedir ?

    Ürkme, çekinme duygusu veren
Üst