urkmek

  1. 5

    ürkmek nedir ?

    Bir şeyden korkup birden sıçramak, tevahhuş etmek şaşkınlık ve korku duymak (ağaç) Meyve vermemek Çekinmek
Üst