uretme

  1. 5

    üretme nedir ?

    Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
Üst