uretken

  1. 5

    üretken nedir ?

    Üretme gücü olan, çok üreten
Üst