uretis

  1. 5

    üretiş nedir ?

    Üretmek işi ve biçimi
Üst