uretim

 1. "ictenlik"

  Hayat Üretim Merkezi.

  Hayat Üretim Merkezi. / Yok Var'la Tanışmıyor Var olanın, var olduğuna inandığınız olgunun veya kişinin size sunulma biçimi aklınızın dışında, algılamanızın öncesinde başka bir mutfaktadır ve önünüze bir teklif, bir onay formatıyla getirilmeden, adeta bir “derin heyet” tarafından en ince...
 2. 5

  üretim kooperatifi nedir ?

  Anamalı olmayan işçilere kendi aralarında ortaklık kurma imkânı sağlayan kooperatif sistemi
 3. 5

  üretim ilişkileri nedir ?

  Toplum hayatında maddî zenginliklerinin üretimi, değişimi ve dağılımı süreci içinde toplum üyeleri arasında ortaya çıkan ve insan bilincinden bağımsız olarak var olan nesnel, maddî ilişkiler
 4. 5

  üretim güçleri nedir ?

  Bir toplumdaki insan ögesi, üretim araçları, üretim deneyleri ve alışkanlıklarının bütünü
 5. 5

  üretim evi nedir ?

  Fabrika
 6. 5

  üretim biçimi nedir ?

  Toplum hayatında insanların yaşamları için gerekli olan şeyleri elde etmelerinin tarih içinde gösterdiği türlü düzenlemelerden (kölecilik, sermayecilik, toplumculuk vb.) her biri
 7. 5

  üretim artığı nedir ?

  Ekonomide üretim fazlalığı
 8. 5

  üretim araçları nedir ?

  Üretim sürecinde kullanılan iş, araç ve gereçlerin bütünü
 9. 5

  üretim nedir ?

  insanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal Bu etkinlikler sonucu elde edilen nesneler
Üst