uremi

  1. 5

    üremi nedir ?

    Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık
Üst