uremek

  1. 5

    üremek nedir ?

    Canlılar için, doğup çoğalmak Çoğalmak, artmak Yetişmek
Üst