unsiyet

  1. 5

    ünsiyet nedir ?

    Ahbaplık, arkadaşlık; alışkanlık
Üst