unletmek

  1. 5

    ünletmek nedir ?

    Bağırtmak, çağırtmak
Üst