unlem

  1. 5

    ünlem işareti nedir ?

    Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konan bir noktalama işareti
  2. 5

    ünlem nedir ?

    Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
Üst