unite

  1. 5

    ünite nedir ?

    Birlik, birleşmiş olma durumu Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, birim
Üst