uniformali

  1. 5

    üniformalı nedir ?

    Üniforması olan, üniforma giymiş olan (kimse)
Üst