une

  1. 5

    üne kavuşmak nedir ?

    ün kazanmak, şöhret bulmak
Üst