umutsuzluga

  1. 5

    umutsuzluğa düşürmek nedir ?

    umut vermemek, güvenini sarsmak, olumsuzluğa sürüklemek
  2. 5

    umutsuzluğa düşmek (veya kapılmak) nedir ?

    hiç umudu kalmamak, güveni sarsılmak, olumsuzluğa sürüklenmek
Üst