umulmak

  1. 5

    umulmak nedir ?

    Ummak durumu yaratılmak veya ummak durumuna konu olmak
Üst