ummetci

  1. 5

    ümmetçi nedir ?

    Ümmetçilik yanlısı olan (kimse, görüş vb.)
Üst