umide

  1. 5

    ümide kapılmak nedir ?

  2. 5

    ümide düşmek nedir ?

Üst