umide

  1. 5

    ümide kapılmak nedir ?

    olacağını düşünmek, hayal etmek
  2. 5

    ümide düşmek nedir ?

    gerçekleşmesine, olacağına inanmak
Üst