ulusseverlik

  1. 5

    ulusseverlik nedir ?

    Ulussever olma durumu, milliyetperverlik
Üst