uluslar

 1. 5

  uluslar arasıcılık nedir ?

  Uluslar arasındaki ilişkileri benimseme, uluslar arasındaki ilişkilerden yana olma, beynelmilelcilik, enternasyonalizm
 2. 5

  uluslar arasıcı nedir ?

  Uluslar arasındaki ilişkileri benimseyen, uluslar arasındaki ilişkilerden yana olan
 3. 5

  uluslar arası nedir ?

  Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
Üst