ulusallastirmak

  1. 5

    ulusallaştırmak nedir ?

    Ulusal bir nitelik vermek, millîleştirmek
Üst