ululuk

  1. 5

    ululuk nedir ?

    Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
Üst