ulûhiyet

  1. 5

    ulûhiyet nedir ?

    Tanrılık sıfatı, Allahlık vasfı
Üst