ulûfeci

  1. 5

    ulûfeci nedir ?

    Yeniçerilikte bir sınıf süvari askeri
Üst