ultramodern

  1. 5

    ültramodern nedir ?

    Düşünce, eğilim, üslûp için en üst sınırda olan, çok modern olan
Üst