ultimatom

  1. 5

    ültimatom vermek nedir ?

    nota vermek, istekleri sert bir biçimde bildirmek
  2. 5

    ültimatom nedir ?

    Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
Üst