ulser

  1. 5

    ülser nedir ?

    Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
Üst