ulkulestirme

  1. 5

    ülküleştirme nedir ?

    Ülkü durumuna getirme, idealleştirme, idealizasyon
Üst