ulkeleri

  1. 5

    üçüncü dünya ülkeleri nedir ?

    Asya, Afrika ve Lâtin Amerika'nın, hemen hepsi eski sömürgeler olan, ulusal bağımsızlıklarını kazanmış veya bu uğurda mücadele veren ülkelerine verilen ad
Üst